Advertisement
Niepełnosprawni samodzielnie, ale nie sami  przez życie Drukuj
      Caritas Archidiecpfron.jpgezji Gnieźnieńskiej dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponownie realizuje w okresie od kwietnia 2017 roku do marca 2018 roku projekt, którego celem jest zwiększenie samodzielności 89 osób niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
Projekt realizowany jest w placówkach Caritas AG w Ośrodku Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie i Integracyjnym Centrum Aktywności w Inowrocławiu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
- w Gnieźnie: poniedziałki/czwartki – 08.00-18.00; wtorki/środy/piątki – 08.00-15.35,
- w Inowrocławiu – 7.30-15.30.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
- zgłoszenie się do placówki Caritas AG, przedłożenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie,
- przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem danego uczestnika oraz badania wstępnego (spisanie danych, pobranie dokumentu poświadczającego orzeczenie o niepełnosprawności, diagnoza, itp.),
- określenie kompetencji i umiejętności, które terapeuci w trakcie terapii starają się rozwijać,
- podpisanie oświadczenia/deklaracji współpracy i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Formy wsparcia jakie są świadczone w ramach projektu to:
1 Rehabilitacja indywidualna na sali rehabilitacyjnej - 3732 godziny:
- Rehabilitacja indywidualna z wykorzystaniem elementów metod neurofizjologicznych  
- Integracja Sensoryczna indywidualna
- Indywidualny instruktaż
2 Rehabilitacja grupowa na sali rehabilitacyjnej – 195 godzin:
- Zajęcia grupowe muzyczno-ruchowe z elementami Weroniki Sherborne
- Zajęcia grupowe z elementami Integracji Sensorycznej
- Zajęcia grupowe plastyczne z terapią ręki
3 Rehabilitacja indywidualna na świetlicy – 1752 godziny:
- Ćwiczenia psychomotoryczne
- Ćwiczenia edukacyjne
- Rehabilitacja
- Arteterapia
4. Rehabilitacja grupowa na świetlicy – 986 godzin:
- Ergoterapia
- Socjoterapia
- Arteterapia
- Zajęcia komputerowe
- Ćwiczenia edukacyjne
- Rehabilitacja

Łączny koszt projektu: 141 059,34 zł
Środki uzyskane z PFRON: 131 240,00 zł
Wkład własny Caritas AG: 9 819,34 zł
 
Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
pfron.jpg
 

Współpracujący z nami

zolty-talerz-logo.jpg
 

Sponsorzy i darczyńcy

kaufland.jpg
 
    Copyright 2007 © Caritas. Wszystkie prawa zastrzeżone
Codesign: Softblue
site site
site
site
site
power balance
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia