Advertisement
Opłatek dla przyjaciół Drukuj
wwwwigiliadd.jpg Tradycyjnie, w okresie Bożego Narodzenia w  Domu Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Kołdrąbiu odbywa się spotkanie noworoczno-opłatkowe. Na oficjalny opłatek, w poniedziałek 28 grudnia, zaproszony został ks. Arcybiskup Henryk Muszyński Prymas Polski oraz przedstawiciele  władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych, instytucji współpracujących z placówką, a także osoby i rodziny zaprzyjaźnione, które każdego dnia chętnie spieszą z pomocą wychowankom Domu Dziecka.

Dom Dziecka w Kołdrąbiu, który prowadzi Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest placówką zapewniającą całodobową opiekę oraz optymalne warunki do prawidłowego rozwoju dzieciom - zarówno osieroconym społecznie jak i naturalnie.
Obecnie przebywa w nim 43 wychowanków ( 4 uczęszcza do przedszkola, 18 do szkoły podstawowej, 10 do gimnazjum, 11do szkół ponadgimnazjalnych), dodatkowo w oparciu o umowę cywilno - prawną z placówką związanych jest troje studiujących wychowanków.
W placówce znajdują się profesjonalnie wyposażone pracownie: informatyczna, logopedyczna, studio muzyczne, gabinet psychologiczny oraz trzy świetlice ze sprzętem audio - wizualnym.
Dom jest położony nad jeziorem kołdrąbskim i zaopatrzony w bazę sprzętu sportowo - rekreacyjnego (żaglówki, kajaki, motorówki, rowery). Dla wychowanków często organizowane są zajęcia sportowe, m.in. wycieczki rowerowe, mecze piłki nożnej i siatkówki oraz wypoczynek nad wodą. Ponadto Dom utrzymuje stałe kontakt z instytucjami, które pomagają w skuteczniejszym realizowaniu zadań dydaktyczno - wychowawczych.

Dziękujemy przyjaciołom…
 
– Na co dzień Dom Dziecka współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz indywidualnymi osobami wspierającymi funkcjonowanie placówki – tłumaczy Maria Mrowińska, dyrektor Domu dziecka w Kołdrąbiu – Spotkanie opłatkowe jest okazją do tego, aby zasiąść wspólnie przy jednym stole i podziękować tym przyjaciołom- osobom, bez których nasze przeżywanie świąt i całego roku nie byłoby takie samo – dodała dyrektor Domu Dziecka, zapraszając wszystkich zgromadzonych na jasełka zatytułowane „Opowieść wigilijna” przygotowane przez samych wychowanków pod kierownictwem Magdaleny Brzeźniak i Joanny Wielgosz – Czachorowskiej.
- Zawsze bardzo chętnie tutaj przyjeżdżam – mówił podczas spotkania arcybiskup Henryk Muszyński Prymas Polski, dziękując za zaproszenia na spotkanie – pamiętajmy, że Pan Jezus przyszedł na świat, aby uczyć nas miłości do każdego człowieka, szczególnie tego małego. – mówił.
 Na zakończenie części oficjalnej spotkania zarząd Caritas, z okazji XX lecia Caritas AG, wręczył trzem długoletnim pracownikom Domu Dziecka w Kołdrąbiu (Grażynie Nowak- Leszczyńskiej,  Ewie Świetlik,  Lidii Zielińskiej) dyplomy nadające im tytuł PRO BONITATE FRATRIBUS ALLATA ( Za dobroć braciom okazaną), zaś ks. Prymasa  wręczył pani Marii Mrowińskiej dyrektor  Domu Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej tytuł Zasłużony dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej wraz z okolicznościowym medalem.

 
zasuzony_dla_ag.jpg
 

Współpracujący z nami

Image                     wigilijna_nadzieja.jpg  
 
 
    Copyright 2007 © Caritas. Wszystkie prawa zastrzeżone
Codesign: Softblue