Image
Opłatek dla przyjaciół Drukuj
wwwwigiliadd.jpg Tradycyjnie, w okresie Bożego Narodzenia w  Domu Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Kołdrąbiu odbywa się spotkanie noworoczno-opłatkowe. Na oficjalny opłatek, w poniedziałek 28 grudnia, zaproszony został ks. Arcybiskup Henryk Muszyński Prymas Polski oraz przedstawiciele  władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych, instytucji współpracujących z placówką, a także osoby i rodziny zaprzyjaźnione, które każdego dnia chętnie spieszą z pomocą wychowankom Domu Dziecka.

Dom Dziecka w Kołdrąbiu, który prowadzi Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest placówką zapewniającą całodobową opiekę oraz optymalne warunki do prawidłowego rozwoju dzieciom - zarówno osieroconym społecznie jak i naturalnie.
Obecnie przebywa w nim 43 wychowanków ( 4 uczęszcza do przedszkola, 18 do szkoły podstawowej, 10 do gimnazjum, 11do szkół ponadgimnazjalnych), dodatkowo w oparciu o umowę cywilno - prawną z placówką związanych jest troje studiujących wychowanków.
W placówce znajdują się profesjonalnie wyposażone pracownie: informatyczna, logopedyczna, studio muzyczne, gabinet psychologiczny oraz trzy świetlice ze sprzętem audio - wizualnym.
Dom jest położony nad jeziorem kołdrąbskim i zaopatrzony w bazę sprzętu sportowo - rekreacyjnego (żaglówki, kajaki, motorówki, rowery). Dla wychowanków często organizowane są zajęcia sportowe, m.in. wycieczki rowerowe, mecze piłki nożnej i siatkówki oraz wypoczynek nad wodą. Ponadto Dom utrzymuje stałe kontakt z instytucjami, które pomagają w skuteczniejszym realizowaniu zadań dydaktyczno - wychowawczych.

Dziękujemy przyjaciołom…
 
– Na co dzień Dom Dziecka współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz indywidualnymi osobami wspierającymi funkcjonowanie placówki – tłumaczy Maria Mrowińska, dyrektor Domu dziecka w Kołdrąbiu – Spotkanie opłatkowe jest okazją do tego, aby zasiąść wspólnie przy jednym stole i podziękować tym przyjaciołom- osobom, bez których nasze przeżywanie świąt i całego roku nie byłoby takie samo – dodała dyrektor Domu Dziecka, zapraszając wszystkich zgromadzonych na jasełka zatytułowane „Opowieść wigilijna” przygotowane przez samych wychowanków pod kierownictwem Magdaleny Brzeźniak i Joanny Wielgosz – Czachorowskiej.
- Zawsze bardzo chętnie tutaj przyjeżdżam – mówił podczas spotkania arcybiskup Henryk Muszyński Prymas Polski, dziękując za zaproszenia na spotkanie – pamiętajmy, że Pan Jezus przyszedł na świat, aby uczyć nas miłości do każdego człowieka, szczególnie tego małego. – mówił.
 Na zakończenie części oficjalnej spotkania zarząd Caritas, z okazji XX lecia Caritas AG, wręczył trzem długoletnim pracownikom Domu Dziecka w Kołdrąbiu (Grażynie Nowak- Leszczyńskiej,  Ewie Świetlik,  Lidii Zielińskiej) dyplomy nadające im tytuł PRO BONITATE FRATRIBUS ALLATA ( Za dobroć braciom okazaną), zaś ks. Prymasa  wręczył pani Marii Mrowińskiej dyrektor  Domu Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej tytuł Zasłużony dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej wraz z okolicznościowym medalem.

 
zasuzony_dla_ag.jpg
 

Współpracujący z nami

zolty-talerz-logo.jpg
 

Sponsorzy i darczyńcy

kaufland.jpg
 
    Copyright 2007 © Caritas. Wszystkie prawa zastrzeżone
Codesign: Softblue
site site
site
site
site
power balance
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia
buy garcinia cambogia