Zjazd Szkolnych Kół i Parafialnych Zespołów Caritas
     W pzjazdskc.jpgoniedziałek 6 czerwca wolontariusze Caritas działający na co dzień w Szkolnych Kołach i Parafialnych Zespołach Caritas przybyli do Gniezna by u grobu św. Wojciecha wspólnie z Księdzem Prymasem Wojciechem Polakiem przeżywać i świętować rocznicę Jego  ingresu na Stolicą Prymasowską.

  Młodzież z współpracujących z Caritas szkół rozpoczęła spotkanie w Muzeum Archidiecezjalnym, gdzie przygotowano dla uczestników krótką konferencję poświęconą działalności Caritas. Uczestnicy zjazdu mieli też okazję zwiedzić wystawę w Muzeum.

Głównym  punktem spotkania był udział wszystkich wolontariuszy Caritas w uroczystej Eucharystii w Gnieźnieńskiej Katedrze.  Wspólne dziękczynienie Bogu za dary Jego Miłosierdzia oraz za dar kolejnego roku posługi Księdza Prymasa zakończyło się przejściem uczestników spotkania przez Bramę Miłosierdzia.

Po Mszy św. członkowie Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas wspólnie zgromadzili się w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie odbyła się projekcja filmu „Mesco dux baptizatur”.  W seminarium wolontariusze mieli ponownie okazję spotkać się z Prymasem, do którego skierowali podziękowania za Jego posługę Prymasowską i życzyli dalszego zdrowia, siły i wytrwałości  w głoszeniu i czynieniu miłosierdzia. Również Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak dziękował naszym wolontariuszom za ich otwarte serce dla drugiego człowieka „Jesteście narzędziem miłosierdzia w rękach Pana Boga” – powiedział do wszystkich tych, którzy na co dzień pomagają człowiekowi w potrzebie.

Fotorelacja