Niepełnosprawni samodzielnie, ale nie sami  przez życie
      Caritas Archidiecpfron.jpgezji Gnieźnieńskiej dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponownie realizuje w okresie od kwietnia 2017 roku do marca 2018 roku projekt, którego celem jest zwiększenie samodzielności 89 osób niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
Projekt realizowany jest w placówkach Caritas AG w Ośrodku Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie i Integracyjnym Centrum Aktywności w Inowrocławiu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
- w Gnieźnie: poniedziałki/czwartki – 08.00-18.00; wtorki/środy/piątki – 08.00-15.35,
- w Inowrocławiu – 7.30-15.30.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
- zgłoszenie się do placówki Caritas AG, przedłożenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie,
- przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem danego uczestnika oraz badania wstępnego (spisanie danych, pobranie dokumentu poświadczającego orzeczenie o niepełnosprawności, diagnoza, itp.),
- określenie kompetencji i umiejętności, które terapeuci w trakcie terapii starają się rozwijać,
- podpisanie oświadczenia/deklaracji współpracy i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Formy wsparcia jakie są świadczone w ramach projektu to:
1 Rehabilitacja indywidualna na sali rehabilitacyjnej - 3732 godziny:
- Rehabilitacja indywidualna z wykorzystaniem elementów metod neurofizjologicznych  
- Integracja Sensoryczna indywidualna
- Indywidualny instruktaż
2 Rehabilitacja grupowa na sali rehabilitacyjnej – 195 godzin:
- Zajęcia grupowe muzyczno-ruchowe z elementami Weroniki Sherborne
- Zajęcia grupowe z elementami Integracji Sensorycznej
- Zajęcia grupowe plastyczne z terapią ręki
3 Rehabilitacja indywidualna na świetlicy – 1752 godziny:
- Ćwiczenia psychomotoryczne
- Ćwiczenia edukacyjne
- Rehabilitacja
- Arteterapia
4. Rehabilitacja grupowa na świetlicy – 986 godzin:
- Ergoterapia
- Socjoterapia
- Arteterapia
- Zajęcia komputerowe
- Ćwiczenia edukacyjne
- Rehabilitacja

Łączny koszt projektu: 141 059,34 zł
Środki uzyskane z PFRON: 131 240,00 zł
Wkład własny Caritas AG: 9 819,34 zł
 
Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
pfron.jpg