Pomoc dla Anny Chmiel
anna_chmiel.jpg

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na leczenie Anny Chmiel (ur.1978r.)

Pani Anna została zdiagnozowana w lutym 2010 r., stwierdzono niedowład czterokończynowy wiotki, podejrzenie rdzeniowego zaniku mięśni, zespół suchego oka i tachykardię zatokową. Wielokrotna hospitalizacja i leczenie nie przyniosły poprawy a ostatnia konsultacja neurologiczna wykazała pogorszenie się stanu zdrowia. Jedyną nadzieją na poprawę jest leczenie komórkami macierzystymi, które nie jest refundowane przez NFZ. Niestety dochody rodziny Pani Anny nie pozwalają na takie leczenie. Pani Anna, dwójka dzieci marząca o spacerach z mamą i mąż na stałe opiekujący się chorą, wierzą w ludzi dobrego serca.

W imieniu Pani Anny zwracamy się do Państwa o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów leczenia.  

 

Wpłaty prosimy kierować na konto Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej:

PKO Bank Polski 26 1020 4115 0000 9102 0050 0272 z dopiskiem "DLA ANNY CHMIEL"