Warsztaty Kompetencji Wychowawczych dla Rodziców w DAS w Kruszwicy
8.jpg    W okresie październik-listopad 2018 r., w Domu Aniołów Stróżów w Kruszwicy odbywały się Warsztaty Kompetencji Wychowawczych dla Rodziców. Zajęcia dotowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadziła psycholog- Lilianna Machura. Brało w nich udział piętnaścioro rodziców, rekrutowanych w kruszwickiej placówce Caritas, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i w miejscowych szkołach.
   15- sto  godzinne warsztaty podzielone były na bloki tematyczne, które obejmowały m.in. takie zagadnienia jak: komunikacja interpersonalna, walka z uzależnieniami, asertywność, problemy wieku dorastania, oddziaływanie wychowawcze, emocje, radzenie sobie ze stresem.
  Jak twierdzą sami uczestnicy warsztatów zajęcia te pomogły im lepiej radzić sobie z problemami wychowawczymi, konstruktywnie rozwiązywać domowe problemy oraz lepiej rozumieć emocje przeżywane przez dzieci a związane z okresem dorastania.  

Fotorelacja
 
Tekst: Piotr Olubiński
Zdjęcia : Hanna Olubińska