gniezno.eu
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej        
caritas.jpg    Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (www.caritas.gniezno.pl ) jest kościelną organizacją charytatywną, której podstawowym celem jest szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Kościoła o miłosierdziu chrześcijańskim. Czynione jest to głównie przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną w AG na czterech płaszczyznach:
- działalność na rzecz dziecka i rodziny,
- pomoc chorym i niepełnosprawnym,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- rozwój wolontariatu.


Działalność na rzecz dziecka i rodziny
- Rozwijamy i doskonalimy opiekę nad rodziną w sytuacjach kryzysowych
caritas5m.JPG- Opiekujemy się i wychowujemy dzieci oraz młodzież skierowaną do naszych placówek opiekuńczo – wychowawczych, jak również współpracujemy z ich rodzinami
- Udzielamy pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – zapewniamy im bezpieczne schronienie oraz wsparcie różnych specjalistów.
- Roztaczamy opiekę nad matkami z dziećmi w różnym wieku, oraz opiekujemy  się matkami oczekującymi potomstwa i po urodzeniu dziecka.
    Każdego dnia pomagamy w systemie całodobowym około 60 osobom (dzieciom, młodzieży i członkom rodzin w sytuacjach kryzysowych), a w systemie dziennym – ponad 100.

Pomoc chorym i niepełnosprawnym
caritas2m.JPG- Prowadzimy rehabilitację społeczną i ruchową, osób chorych i niepełnosprawnych, zapewniamy  im opiekę specjalistów
- Uczymy osoby niepełnosprawne jak radzić sobie ze swoimi problemami osobistymi oraz  zaakceptować własne ułomności, a także codziennie przezwyciężać ich skutki
- Prowadzimy rehabilitację osób dorosłych, dzieci i młodzieży zarówno w ośrodkach, jak i domu pacjenta
- Systematycznie aktywizujemy osoby niepełnosprawne i integrujemy je ze społecznością lokalną  
    W naszych ośrodkach rehabilitacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej i placówkach wsparcia  dziennego, każdego dnia pomagamy prawie 200 osobom. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
caritas3m.jpg- Świadczymy pomoc materialną osobom potrzebującym, w sposób szczególny poprzez przekazywanie mebli, artykułów gospodarstwa domowego i odzieży 
- Prowadzimy stołówkę dla osób ubogich i bezdomnych, w której każdego dnia wydawane są ciepłe obiady dla ponad 100 osób
- Dostarczamy nadwyżki żywności z Unii Europejskiej najuboższym
- Prowadzimy programy resocjalizacji dla osób skazanych przez sąd prawomocnymi wyrokami
- Prowadzimy Bank Drugiej Ręki, dzięki któremu pozyskujemy, magazynujemy i dystrybuujemy dary rzeczowe na terenie     Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Bank Drugiej Ręki, to pośrednik zajmujący się logistyką darów i przekazaniem ich organizacjom pozarządowym. Codziennie wydajemy ciepłe posiłki, rozdajemy odzież i prowadzimy akcje propagujące postawy miłosierdzia  z myślą o naszych ponad  150  najuboższych podopiecznych     

Rozwój wolontariatu
caritasm.JPG- Angażujemy nowych wolontariuszy do niesienia pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna
- Organizujemy wsparcie dla tych, którzy już pełnią posługę wolontariusza
- Wolontariusze Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej uczestniczą w programie pomocy indywidualnej (pomagają osobom chorym i niepełnosprawnym w domach), pracują w placówkach świadczących pomoc potrzebującym na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, a także wspierają nasze działania organizacyjne 
    Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej obejmuje swoim patronatem 59 Parafialnych  Zespołów Caritas i 12 Szkolnych Kół Caritas. Oznacza to, że w wielkiej rodzinie wolontaryjnej skupionych jest ponad 500 osób, które  zawsze chętnie i z oddaniem niosą pomoc osobom potrzebującym. 

Dane teleadresowe:
Biuro Caritas
62-200 Gniezno, os. Orła Białego 20
tel. 061/425-57-82, fax. 061/425-57-81
e-mail: caritas@caritas.gniezno.pl
Centrum Wolontariatu
62-200 Gniezno, os. Orła Białego 20
tel. 061/425-57-82
e-mail: koordynator.media@caritas.gniezno.pl

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej prowadzi na terenie archidiecezji 9 placówek:
Dom Dziecka „Słoneczna Przystań”
88-430 Janowiec Wlkp.; Kołdrąb 8
tel./fax. 052/302-60-25
e-mail: dd.koldrab@caritas.gniezno.pl 

Dom Matki i Dziecka – zespół placówek
62-200 Gniezno, os. Orła Białego 20
tel./fax. 061/425-57-86
e-mail: dmd.gniezno@caritas.gniezno.pl

Ośrodek Miłosiernego Samarytanina
62-200 Gniezno, os. Orła Białego 20
tel. 061/425-57-87, fax. 061/425-57-81
e-mail: oms.gniezno@caritas.gniezno.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej im. dr Heleny Bujarskiej  
62-270 Kłecko, ul. Targowa 6
tel./fax. 061/425-57-88
e-mail: wtz.klecko@caritas.gniezno.pl

Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja Życia”
88-100 Inowrocław, al.Wojska Polskiego 20
tel./fax. 052/353-81-92
e-mail: ica.inowroclaw@caritas.gniezno.pl

Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra” 
64-800 Chodzież, ul. Ujska 31
tel./fax. 067/282-91-79
e-mail: swietlica.chodziez@caritas.gniezno.pl

Centrum Pomocy Bliźniemu
62-200 Gniezno, ul. Wrzesińska 43
tel. 061/424-60-58  fax 061/425-57-81 
e-mail: cpb.gniezno@caritas.gniezno.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej „Radosne Serca”
88-330 Bielice, Gębice
tel./fax. 052/315-01-62
e-mail: wtz.bielice@caritas.gniezno.pl

Dom Aniołów Stróżów 
88-153 Kruszwica, ul. Kolegiacka 24
tel./fax. 052/353 – 44 -  60
e-mail: das.kruszwica@caritas.gniezno.pl